അകം/ പുറം

10917923_926661180685630_768743135418294888_o

ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുക . പിന്നെ പരീക്ഷ നടത്തുക. ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചവർക്ക്, പരീക്ഷ നടത്താൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശം കീഴ്വഴക്കം സമ്മാനിച്ചതു മാത്രമല്ലേ? കലാപഠനത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗമോ ഒരു പുതിയ തസ്തികയോ സൃഷ്ടിക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് സന്മനസ്സുണ്ടോ?

കലാമത്സരങ്ങളുടെ മാമാങ്കം അതിഗംഭീരമായി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ വിജയാശംസ നേർന്നു കൊണ്ട് ചില സത്യങ്ങൾ പറയണമല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ കലാഹൃദയം ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്വതന്ത്രസ്പന്ദനം നിലച്ചു പോകുമെന്നു തോന്നുന്നു. സ്വയം മോചിപ്പിക്കപ്പെടാത്തവർ കലാവതരണമോ ആസ്വാദനമോ വിലയിരുത്തലോ സ്വതന്ത്രമാക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല ..’

പികെഗോപി

അകം/ പുറം Chandrika Daily

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s